โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2566

วันนี้ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน เปิดจุดบริการประชาชน ในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2566 “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 – 4 มกราคม 2566 เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่สัญจรไป-มา ในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ โดยมี นายวินัย แพทย์รังษี (นายกเทศมนตรีตำบลเขาวัว-พลอยแหวน) พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม. แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน อปพร. และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ร่วมเปิดจุดบริการประชาชน บริเวณหน้า บริษัท ทู คอนซูเมอร์ จำกัด ถ.พระยาตรัง หมู่ที่ 2 ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

Q&A / ช่องทางการติดต่อ