พิธีทำบุญไหว้พระเจ้าตากเนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 28 ธันวาคม 2565

วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายวินัย แพทย์รังษี (นายกเทศมนตรีตำบลเขาวัว-พลอยแหวน) พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง เทศบาลตำบลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ร่วมพิธีทำบุญไหว้พระเจ้าตากต่อเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระมหากษัตริย์ผู้กอบกู้เอกราชของชาติไทย ณ เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน

Q&A / ช่องทางการติดต่อ