โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าผิวจราจรเดิม ถนนสายหน้าวัดเขาสิงห์ หมู่ที่ 2 ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

วันที่ 27-28 ตุลาคม 2565 กองช่าง เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน เข้าควบคุมการก่อสร้างงานปรับปรุงผิวถนนของผู้รับจ้างที่เข้าดำเนินการ ตามโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าผิวจราจรเดิม ถนนสายหน้าวัดเขาสิงห์ หมู่ที่ 2 ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี โดยมี ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,800 ตร.เมตร โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทบูรณ์พัฒนกิจ (ผู้รับจ้าง)

Q&A / ช่องทางการติดต่อ