กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2566

✅ นำบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวคนพิการ มาด้วยทุกครั้ง

✅ หากผู้มีสิทธิไม่สะดวกเดินทางมารับเบี้ยยังชีพฯ ในวันดังกล่าว ติดต่อขอรับเงินได้ที่ ณ สนง.เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ภายในวันที่ 4 – 10 เมษายน พ.ศ.2566 (ในวันและเวลาราชการ)

✅ ช่องทางรับเงินเบี้ยยังชีพสามารถรับได้ทั้งแบบเงินสดและโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

Q&A / ช่องทางการติดต่อ