ติดตามการดำเนินงานภายใต้นโยบายการแก้ไขปัญหาการเผาซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กนิกส์

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานภายใต้นโยบายการแก้ไขปัญหาการเผาซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กนิกส์ ณ สถานประกอบการ(รับซื้อของเก่า) บริษัท พันธมิตร (2004) จำกัด

Q&A / ช่องทางการติดต่อ