ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบึงเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

วันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน นายวินัย แพทย์รังษี (นายกเทศมนตรีตำบลเขาวัว-พลอยแหวน) พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่และพนักงานจ้าง ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบึงเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 90 คน ในการเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน

Q&A / ช่องทางการติดต่อ