กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2565

✅ นำบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวคนพิการ มาด้วยทุกครั้ง

✅ หากผู้มีสิทธิไม่สะดวกเดินทางมารับเบี้ยยังชีพฯ ในวันดังกล่าว ติดต่อขอรับเงินได้ที่ ณ สนง.เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ภายในวันที่ 2 – 9 กันยายน พ.ศ.2565 (ในวันและเวลาราชการ)

✅ ช่องทางรับเงินเบี้ยยังชีพสามารถรับได้ทั้งแบบเงินสดและโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทร.039-609675-7 งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน

Q&A / ช่องทางการติดต่อ