ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน นำโดย นายวินัย แพทย์รังษี (นายกเทศมนตรีตำบลเขาวัว-พลอยแหวน) พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่และพนักงานเทศบาลตำบลฯ ร่วมให้การต้อนรับ นายทวน ช่างแคน (นายก อบต.เขือน้ำ) และคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี จำนวน 73 คน ในการเข้าศึกษาดูงาน การบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยรับชมวีดีทัศน์ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลฯ และบรรยายแลกเปลี่ยนรู้การบริหารจัดการขยะมูลฝอย พร้อมเยี่ยมชมห้องวิทยุกระจายเสียงไร้สายและแผงโซล่าเซล์ การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อเป็นแนวทางนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน

Q&A / ช่องทางการติดต่อ