งานเกษียณอายุราชการและแสดงความยินดีกับผู้โอนย้าย ประจำปี 2565

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 18.00 น. เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ได้จัดเลี้ยงอำลาเกษียณอายุราชการและแสดงความยินดีกับผู้โอนย้าย ประจำปี 2565 ด้วยการแสดงมุทิตาจิตแด่ลูกจ้างประจำ ให้กับ นางสำนวน กลิ่นจันทร์ (เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี) เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ และแสดงความยินดีกับข้าราชการ นายปิยะ พวงพันธ์ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) ที่จะโอนย้าย พร้อมกันนี้ นายวินัย แพทย์รังษี (นายกเทศมนตรีตำบลเขาวัว-พลอยแหวน) ก็ยังได้กล่าวคำขอบคุณทั้ง 2 ท่าน ที่มีความมุ่งมั่นในการทำงานอย่างเต็มศักยภาพ ด้วยความทุ่มเท วิริยะ อุตสาหะ ได้อุทิศกายและใจปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มกำลังและความสามารถ และทั้ง 2 ท่านก็ได้กล่าวแสดงความรู้สึกและความประทับใจระหว่างการปฏิบัติงาน พร้อมกล่าวคำอำลา เพื่อเป็นการแสดงถึงความรัก ความสัมพันธ์อันดี และรำลึกถึง ด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลเขาวัวและตำบลพลอยแหวน พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ จึงได้มอบของที่ระลึกให้กับบุคลากรทั้ง 2 ท่าน แทนคำขอบคุณ

Q&A / ช่องทางการติดต่อ