กิจกรรมรณ (kick off) รงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์

วันนี้ (23 ธ.ค. 65) เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ร่วมจัดกิจกรรม (kick off) รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ให้บุคลากรในหน่วยงานขับขี่รถจักรยานยนต์โดยสวมหมวกนิรภัย รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ผู้มาติดต่อราชการ สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่มีการขับขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาติดต่อราชการในพื้นที่ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุบนทางถนน ตอบสนองนโยบายตามที่ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดจันทบุรี กำหนดให้มีการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

Q&A / ช่องทางการติดต่อ