แจกชุดตรวจโควิด ATK ฟรี!! สำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน

สำหรับ ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ที่อาศัยในพื้นที่เขต เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ลงทะเบียนและรับชุดตรวจ ATK ฟรี!! ( จำนวน 2 ชิ้น/คน) ได้ที่ เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน (ในวันและเวลาราชการ)โทร. 039-609675-7 , 089-9388616

Q&A / ช่องทางการติดต่อ