ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ

วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายสนทรรศ จันทอุทัย (รองนายกเทศมนตรีตำบลเขาวัว-พลอยแหวน) และ นายอภิสิทธ์ สุขพิชัย (เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเขาวัว-พลอยแหวน) ลงพื้นที่ควบคุมการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ (เสาไฟฟ้า+โคมไฟถนนโซล่าเซลล์) จำนวน 6 จุด พร้อมตัดแต่งกิ่งไม้ริมทาง บริเวณถนนศรีบุญเรือง (หน้าเขาพลอยแหวน) ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เพื่อเพิ่มแสงสว่างบริเวณจุดเสี่ยงในเวลากลางคืน ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและก่ออาชญากรรม ให้ประชาชนผู้ที่สัญจรไป-มา เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

Q&A / ช่องทางการติดต่อ