ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลเสี้ยว อำเภอเมือง จังหวัดเลย

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน นำโดย นายชาญชัย ทีหอคำ(ปลัดเทศบาล) ปฏิบติหน้าที่แทน นายวินัย แพทย์รังษี (นายกเทศมนตรีตำบลเขาวัว-พลอยแหวน) พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่และพนักงานเทศบาลตำบลฯ ร่วมให้การต้อนรับ นายวุฒินันต์ โอชารส (นายก อบต.เสี้ยว) และคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลเสี้ยว อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 42 คน ในการเข้าศึกษาดูงาน การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมมาภิบาล และการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยรับชมวีดีทัศน์ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลฯ /รับฟังการบรรยายโดย นายชาญชัย ทีหอคำ(ปลัดเทศบาล) /เยี่ยมชมห้องปฏิบัติงานวิทยุกระจายเสียงแบบไร้สาย เพื่อเป็นแนวทางและนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน และรับมอบ-ส่งมอบของที่ระลึกพร้อมถ่ายรูปร่วมกัน ก่อนแยกย้ายจะทยอยเดินทางกลับ

Q&A / ช่องทางการติดต่อ