ต้อนรับนักเรียนนายร้อยตำรวจ ชั้นปีที่2 ฝึกรับใช้ประชาชนในชนบท รุ่นที่ 38 เข้าศึกษาดูงาน ณ สนง.เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน นำโดย นายวินัย แพทย์รังษี (นายกเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน) พร้อมด้วย นายสนทรรศ จันทอุทัย (รองนายกเทศมนตรีฯ) นายชาญชัย ทีหอคำ (ปลัดเทศบาลฯ) สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ตำบลพลอยแหวน ให้การต้อนรับนักเรียนนายร้อยตำรวจ ชั้นปีที่2 ของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ อ.สามพราน จ.นครปฐม ที่เข้าฝึกรับใช้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเขาวัว-พลอยแหวน (ตามหลักสูตรนักเรียนนายร้อยตำรวจ ฝึกรับใช้ประชาชนในชนบท รุ่นที่ 38) จำนวน 3 นาย พร้อมด้วยพ่อแม่สมมุติ เข้าศึกษาดูงาน รับฟังการบรรยายโดย นายชาญชัย ทีหอคำ (ปลัดเทศบาลฯ) ด้านโครงสร้างองค์กร บทบาทหน้าที่ การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และวิถีชีวิตความเป็นอยู่และอาชีพของคนในชุมชน เพื่อสร้างความรับรู้ ความเข้าใจ นำไปเป็นแนวทางการปฏิบติ สนับสนุนหลักสูตรของนักเรียนนายร้อยตำรวจฝึกรับใช้ประชาชนในชนบทให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรนักเรียนนายร้อยตำรวจฝึกรับใช้ประชาชนในชนบท รุ่นที่ 38

Q&A / ช่องทางการติดต่อ