ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565

เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 และสร้างภูมิคุ้มกันแก่เยาวชน ประชาชนเกี่ยวกับปัญหา โทษ พิษภัยจากยาเสพติดสร้างกระเเสการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านยาเสพติด

สามารถดาวน์โหลดสื่อประชาสัมพันธ์ได้ที่ https://www.oncb.go.th/Pages/anti_drugs_2022.aspx

Q&A / ช่องทางการติดต่อ