กิจกรรมรณรงค์ “ลด”คัดแยกขยะที่ต้นทาง “ขยะ”จัดการได้ด้วยมือเรา เปลี่ยนขยะให้เป็นปุ๋ยด้วย….ถังขยะเปียกลดโลกร้อน

วันอังคารที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นายวินัย แพทย์รังษี (นายกเทศมนตรีตำบลเขาวัว-พลอยแหวน) พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาล ส่งมอบถังขยะเปียกลดโลกร้อนให้กับผู้นำในพื้นที่ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับลูกบ้านใช้ในการคัดแยกขยะเปียกหรือขยะอินทรีย์จากครัวเรือนเปลี่ยนขยะให้เป็นปุ๋ยด้วย…ถังขยะเปียกลดโลกร้อน ซึ่งเป็นการลดและคัดแยกขยะที่ต้นทาง

Q&A / ช่องทางการติดต่อ