ร่วมแสดงพลังต่อต้านการทุจริต เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2565 ภายใต้แนวคิด “ZERO Tolerance” คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น. ณ เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน นำโดย นายวินัย แพทย์รังษี (นายกเทศมนตรีตำบลเขาวัว-พลอยแหวน) พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงาน เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ร่วมแสดงพลังต่อต้านการทุจริต และรับชมการถ่ายถอดสดผ่าน facebook ของ สำนักงาน ป.ป.ช. การประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “ZERO Tolerance” คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต

Q&A / ช่องทางการติดต่อ