ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 17.30 น. ณ โรงเรียนท่าใหม่ ”พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล” นายชาญชัย ทีหอคำ(ปลัดเทศบาล) นำเจ้าหน้าที่ สังกัด เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ซึ่งในภาคค่ำประกอบด้วย พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล โดยมี นายปฏิณญา พานิชอัตรา(นายอำเภอท่าใหม่) เป็นประธานในพิธี

Q&A / ช่องทางการติดต่อ