งานตัดต้นไม้/กิ่งไม้ ล้มทับพาดแนวสายไฟฟ้า

วันอาทิตย์ 3 เมษายน 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ลงพื้นที่เร่งดำเนินการตัดต้นไม้/กิ่งไม้ ที่ล้มทับพาดแนวสายไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณ ซอย 5/2 หมู่ที่ 5 ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี หลังได้รับแจ้งเหตุจากสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน เขต 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อป้องกันมิให้สายไฟฟ้าขาดเป็นเหตุทำให้เกิดกระแสไฟฟ้ารั่วไหลและต้นไม้ล้มทับได้ อาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้เส้นทางสัญจรไป-มา บริเวณดังกล่าว

Q&A / ช่องทางการติดต่อ