เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายวินัย แพทย์รังษี (นายกเทศมนตรีตำบลเขาวัว-พลอยแหวน) พร้อมด้วย พนักงานเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 โดยมี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ (ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี) เป็นประธานในพิธี นำถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรม ชนกกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (หน้าโต๊ะหมู่เครื่องทองน้อย) เปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะ กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมกิจกรรมจิตอาสาล้างตลาด ณ ตลาดสดเทศบาลเมืองท่าใหม่ 2

Q&A / ช่องทางการติดต่อ