ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี แจ้งเตือน!! ประชาชนระวังช้างป่าตกมันในช่วงฤดูหนาว

หากพบเห็นช่างป่าโปรดแจ้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เทศบาล อบต.และอำเภอในพื้นที่ทราบ หรือศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดจันทบุรี โทร.1567 และสายด่วนพิทักป่า 1362 ได้ตลอด 24 ชม.

Q&A / ช่องทางการติดต่อ